Prawo odstąpienia od umowy

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Szanowni Klienci,
Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.) mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy. Termin, w jakim mogą Państwo tego dokonać, wynosi 14 dni. Odstąpienie od umowy nie wymaga podania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli chcą Państwo skorzystać z ww. prawa, zobowiązani są Państwo do poinformowania nas o swojej decyzji. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy prosimy przesyłać na:
– e-mailem na adres: biuro@ironchef.pl
– pocztą na adres: ŻABI DWÓR Radwanów 36 67-120 Kożuchów

Zachęcamy do skorzystania z formularza, jednakże nie jest to obowiązkowa forma przekazania Państwa oświadczenia.

Do zachowania terminu na skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy niezbędne jest wysłanie Państwa oświadczenia przed upływem 14-dniowego terminu.

Zgodnie z art. 28 ustawy o prawach konsumenta bieg terminu rozpoczyna się:
1) od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Państwa lub wskazaną przez Państwa osobę trzecią inną niż przewoźnik – w przypadku umowy, w której sprzedawca zobowiązał się do wydania rzeczy i przeniesienia prawa własności tej rzeczy;
2) od dnia objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części – w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach;
3) od dnia objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy – w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony;
4) od dnia zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów. Jeżeli skorzystają Państwo z prawa odstąpienia od umowy i złożą w sposób prawidłowy i terminowy oświadczenie o chęci skorzystania z tego prawa, wszelkie otrzymane od Państwa płatności zostaną zwrócone w terminie nie dłuższym niż 30 dni, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji.

Środki zostaną zwrócone w tej samej formie, w jakiej dokonano płatności, chyba że wyraźnie Państwo wskażą inną, preferowaną przez Państwa formę zwrotu środków.

Zastrzegamy sobie wstrzymanie się ze zwrotem środków do czasu otrzymania od Państwa przesyłki zwrotnej z towarem. Prosimy o niezwłoczne odesłanie towaru, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od przesłania przez Państwa oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy.

Przesyłki z towarem prosimy kierować na adres: ŻABI DWÓR Radwanów 36 67-120 Kożuchów z dopiskiem „ZWROT”.

Koszty związane ze zwrotem rzeczy ponosi Klient.